Openbare fractievergadering donderdag 24 november 2022

De fractie van het PAK nodigt u uit voor de openbare fractievergadering op donderdag 24-11-2022 om 19.30 uur (Let op) in de Buurt Brasserie Emma NOVA  (Koolweg 44,  6446TK Treebeek).
Het 1ste uur van deze vergadering gebruiken we om u de gelegenheid te geven om aandachtspunten uit de wijk voor te leggen aan onze wethouder en raadsleden, of anderszins iets wil melden.
Dit in het teken van het PAK komt naar u toe.
Verder komt de agenda van de raadsvergadering van 29-11-2022 aan de orde.

Enkele punten hierin zijn:

  • Het mobiliteitsplan, verkeersveiligheid
  • Het Meerjarenbeleidsplan ISD BOL 2023-2026

Graag tot 24-11-2022