Opinie: 1 jaar na de verkiezingen

Fractievoorzitter Danny Trommelen blikt terug op het afgelopen jaar. We zitten namelijk inmiddels precies een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Een jaar, wat gaat dat ongelooflijk snel! Hoe kijk ik nu terug op dit jaar?
Met gemengde gevoelens.
Enerzijds heel positief, Brunssum blijft immers zelfstandig dankzij de lokale partijen!

Daarnaast hebben we als coalitie er voor gezorgd dat er ook (politieke) rust in Brunssum heerst. De Brunssumse politiek is het afgelopen jaar niet meer negatief in de pers verschenen.
Wat ik ook voor het eerst heb meegemaakt, is positieve feedback van burgers op straat. Ik word regelmatig aangesproken en gecomplimenteerd hoe wij het als PAK en de coalitie nu aanpakken in Brunssum.
Normaal bereiken alleen negatieve klanken mijn oren en ogen, zeker via de sociale media.
Dat veel burgers positief over het PAK zijn, bewees de verkiezingsuitslag. Het is echter prettig om dat ook eens te horen van burgers zelf op straat.

Erfenissen uit het verleden 
Maar er zitten ook wat frustraties. We willen als coalitie toch het e.e.a. veranderen, maar die veranderingen gaan langzamer dan we zouden willen.
Dat heeft meerdere oorzaken. Op de eerste plaats is er een hoop ‘achterstallig onderhoud.’ Dingen die al jaren geleden zijn besloten, maar de vorige coalitie niet heeft uitgevoerd.
Zo is al jaren geleden besloten het openluchttheater te overkappen, maar de uitvoering kwam er maar niet.
Ook werd drie jaar geleden al besloten extra BOA’s te werven, voor meer veiligheid en controle op straat. Ook dat is nog niet gerealiseerd, maar gaat nu gelukkig wel gebeuren dankzij deze coalitie. Al schrijft de journalist van de Limburger het zo in de krant, dat het lijkt alsof de VVD hier voor gezorgd heeft.

Daarnaast zijn er ook een hoop langlopende dossiers waar soms al bijna tien jaar over gepraat en aan gewerkt wordt, maar er nog steeds niet is. Een mooi voorbeeld is het accommodatiebeleid. Ook dit komt nog voor de zomer naar de gemeenteraad.
Zo zijn er nog veel meer dossiers.
Sommige collega’s noemen het ‘lijken uit de kast‘ of ‘puinruimen‘. Feit blijft dat je eerst allerlei lopende zaken en gemaakte afspraken moet nakomen, voordat je verder kunt.

Geld
Een paar kleine dingetjes hebben we wel al geregeld. Zo is de bezuiniging op de bibliotheek en de muziekschool teruggedraaid.
Er komt een noodfonds minima, de boa’s worden uitgebreid en er is geld uitgetrokken voor een breder armoedebeleid.
Ook hebben we de lastenstijging waar we zelf als gemeente invloed op hebben, tot een minimum kunnen beperken.

Het probleem is echter dat de financiële slagkracht van de gemeente dit jaar en ook volgend jaar nog vrij beperkt is. Er is weinig geld voor iets nieuws. Pas vanaf 2021 ziet er er beter uit.

Stroperig
Tot slot heb je ook te maken met regel- en wetgeving. Al je plannen moeten door de ambtelijke molen. En dat gaat veel langzamer dan je zou willen.
Zeker voor de ingrijpende voorstellen moet je al snel één tot anderhalf jaar uittrekken, voordat een gemeenteraad een besluit kan nemen.

Toekomst
Toch ben ik erg tevreden over het afgelopen jaar. We hebben we stapjes gezet. Ik realiseer me dat we ook dit jaar en ook een groot deel volgend jaar vooral veel moeten zaaien. Vooral in 2021 en de jaren erna moeten we gaan oogsten.
Samen met u als burger op weg naar een mooie toekomst voor Brunssum!

Uw input is hierbij van groot belang. Het PAK vergadert altijd openbaar op de donderdag voor de raadsvergadering. Dit doen wij op wisselende locaties, we komen iedere keer naar een andere wijk.
Via onze nieuwsbrief, website, sociale media en lokale pers kunt u zien waar we vergaderen.
Hopelijk ontmoeten we elkaar eens op onze fractievergadering!

Danny Trommelen
Fractievoorzitter PAK