Opmerkingen n.a.v. artikel 43 vragen

Het PAK is verbaasd dat wethouders en ambtenaren van Brunssum lid zijn van ondernemerclubs en dit bij beleid of aanbestedingen niet eens hoeven te melden. Wij denken dat van de affaire van Rey geleerd moet worden en hebben dan ook na negatieve antwoorden op onze vragen een brief opgesteld voor  de minister om te bezien of dit college integer handelt.

Verder vraagt het PAK zich af waarom wethouder Janssen van Brunssum die namens de gemeente in het Wozl bestuur zit, daar de belangen van Brunssum niet verdedigt en dus de rekenkamer alle medewerking verleent  voor hun onderzoek  in een kwestie over opvolgend werkgeverschap waarmee 5 miljoen euro gemeenschapsgeld gemoeid is?  De wethouder meldt doodleuk  dat hij “2 petten op heeft” en als bestuurslid het onderzoek  niet bevorderlijk vindt. Op deze manier kan de raad niet controleren wat gesubsidieerde instellingen en organen doen met gemeenschapsgeld maar dat is blijkbaar voor de coalitie niet aan de orde?