Openbare fractievergadering


De fractie van het PAK nodigt u uit voor de openbare fractievergadering op
donderdag 7-3-2024 om 19.30 uur.
De locatie is Het Noorderhuis in Brunssum Noord in De Gasperistraat 3.
Dit is het gebouw van het wijksteunpunt Noord.

De agenda van de raadsvergadering van 12-3-2024 komt aan de orde en natuurlijk kunt u vragen stellen aan onze wethouder of raadsleden.

Hoofdpunt voor de raadsvergadering is:

  • Advies keuze regionale omroep voor Brunssum of ZO-nieuws of RTV Parkstad.

John Kusters wordt  op deze raadsvergadering geïnstalleerd als tijdelijk Raadslid voor het PAK ivm met ziekteverlof van het Raadslid Ger Luit.

Graag tot 7-3-2024