Servie L’Espoir lijsttrekker

Vandaag ,2-10-2021, is tijdens een leden bijeenkomst in het Schuttershüske in Brunssum, dhr. Servie L’Espoir gepresenteerd als lijsttrekker  voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Sinds 2018 is de 63 jarige Servie wethouder in het College van B&W met o.a. de portefeuille gezondheid, Wmo, jeugdzorg, onderwijs, ouderenzorg, armoedebeleid, schuldhulpverlening en coördinator sociaal domein.

Zijn aandachtspunten voor de komende 4 jaren zijn: continuering huidige beleid in het sociaal domein met nog meer aandacht voor armoedebeleid; extra aandacht voor gezondheidszorg en welzijn. Maar ook realisering van betaalbare woningbouw, ontwikkeling van windenergie en realisatie van het spoedig opknappen van het Schutterspark zijn enkele van zijn prioriteiten. Stabiliteit in het besturen van de zelfstandige gemeente Brunssum is een must.
Wij wensen Servie veel succes in de komende verkiezingscampagne en hopen natuurlijk op een zo gunstig mogelijk resultaat

 

Uit de raadsvergadering van 28 september

de belangrijkste items:

2e bestuursrapportage 2021. Hierin geeft het college van B&W aan wat de inkomsten en uitgaven zijn van de Gemeente Brunssum in 2021 en komen ze overeen met de begroting van 2021. In de 1e bestuursrapportage (van januari – maart) was er een overschot van € 500.000. In deze 2e bestuursrapportage (van april tot en met juli) blijkt er een tekort van €175.000 te zijn. Uiteindelijk blijkt dus nu dat wij dus een overschot op de begroting hebben van €375.000 euro (500.000 – 175.000), en ziet de financiële situatie van Brunssum in 2021 er goed uit. Tot nu toe althans. Voor onze woordmelding in de raad klik op de volgende link: Raad 28 sept woordmelding PAK 2e berap

Meerjarig onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR)
. Onderhoud van wegen, straten, pleinen etc, zeg maar alles wat in de openbare ruimte van de gemeente is, dient goed onderhouden te zijn. Lees verder

De PAK visie op de Schutterspark visie

“het Schutterspark blijft: een oase van rust;
genieten van natuur;
wandelen en fietsen in juiste afstemming;
met vertier voor jong en oud”

 

Onze visie is:

  • Een familiepark met een gratis openbaar karakter met nadruk op genieten van rust en natuur. Optimale mogelijkheden voor wandelen en fiets(paden). Dit wordt ook door het grootste deel van de geïnterviewden positief gedeeld.
  • Vertier voor alle familieleden, van grootouders tot kleinkinderen, en geschikt voor minder mobiele mensen.
  • Activiteiten en toegangsprijzen bij ondernemers met voor iedereen betaalbare prijzen, met aandacht voor de minder draagkrachtigen;
  • Uniformiteit in horecaprijzen;
  • Verbetering communicatie en samenwerking ondernemers waarbij omwonenden en gebruikers van het park betrokken worden;
  • Goede bereikbaarheid en bekendheid van het park;
  • Interne bewijzeringen toegankelijkheid uniformeren en staat van onderhoud van de paden verbeteren;
  • Renovatie van de trap vanuit de vijver naar het plateau op zeer korte termijn;

Lees verder