Persberichten

Persbericht PAK
Het Progressief AKkoord Brunssum heeft kennis genomen van de berichtgeving betreffende dhr Trommelen.

We betreuren de situatie op basis van de huidige feiten. Het bestuur van het Progressief AKkoord Brunssum heeft besloten dhr. Trommelen onmiddellijk als lid te royeren.

Onze steun en medeleven gaan uit naar de betreffende leerling, familie en school.

Het bestuur van Progressief AKkoord Brunssum

Persbericht Gemeente Brunssum
Brunssum, 30 augustus 2020
_________________________________________________________________________

Danny Trommelen stapt uit gemeenteraad

Danny Trommelen verlaat de gemeenteraad van Brunssum. In een bericht aan burgemeester Wilma van der Rijt geeft hij aan dat hij per direct al zijn taken als raadslid neerlegt en zijn raadszetel ter beschikking stelt.

Danny Trommelen zat voor het PAK in de gemeenteraad.
_________________________________________________________________________
EINDE PERSBERICHT

Wethouder Houben (PAK) en de zonnepanelen op de sporthal

In het kader van de energietransitie wil de gemeente Brunssum in de komende jaren zelf voldoende energie kunnen opwekken om in de energiebehoefte van haar eigen gebouwen te voorzien. De eerste stap daartoe is nu gezet bij de Sporthal Rumpen olv wethouder Math Houben (PAK).

Het volledige elektriciteitsverbruik van de sporthal wordt duurzaam opgewekt met behulp van de 432 zonnepanelen die op het dak komen te liggen. Deze zonnepanelen wekken per jaar net zoveel elektriciteit op als 38 huishoudens per jaar (gemiddeld) verbruiken. De panelen zijn bovendien duurzaam geproduceerd en alle onderdelen kunnen aan het einde van de levensduur worden hergebruikt of worden weer grondstof voor iets nieuws. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Deze eerste stap past binnen de afspraken die de Parkstadgemeenten met elkaar hebben gemaakt om in 2040 energieneutraal te zijn.

Op de foto onze wethouder Math Houben bij de geplaatste zonnepanelen.(foto: Emile Verhijden)