Column Ger Luit: Hallo Brunssum, corona zijn we nog lang niet kwijt!

Inmiddels hebben mijn vrouw en ik corona op bezoek gehad. Ik had meneer corona graag buiten de deur gehouden. We hadden alle maatregelen daarvoor genomen, maar hij meldde zich onverwachts. Wat we met zijn tweeën hebben ervaren is, dat het zeker geen gewoon griepje was. We hadden geen smaak, de benen waren als lood, elke aanraking van je huid was heel vervelend en in 10 dagen vielen we kilo’s af. Inmiddels zijn we ruim 2 maanden uit quarantaine en al weer redelijk opgeknapt.

Lees verder

Motie: compensatie in coronatijd

Motie – Het Nieuwjaars ‘geeltje’

Op initiatief van ons raadslid Gerrit Ebbinge brengt de coalitie in de komende raadsvergadering van 15 december een motie in met het verzoek om ieder huishouden in het nieuwe jaar te belonen met een gift van € 25. Dit bedrag komt op de nieuwe Brunssumse Cadeaukaart. De bedoeling is dat ieder huishouden dit bedrag kan besteden bij elke willekeurige ondernemer van Brunssum.
Zie hieronder de tekst van de motie

De gemeenteraad van Brunssum bijeen op 15 december 2020

 Constaterende dat:
–   al onze burgers op de een of andere wijze te maken hebben met de     maatregelen voortvloeiende uit het Covid-19 verhaal
–   ook onze ondernemers hard getroffen worden door deze maatregelen
–   er licht moet gaan schijnen aan het einde van de tunnel

 Overwegende dat:
–  een teken van meeleven met onze burgers van Brunssum ook vanuit de    politiek een teken van waardering kan zijn voor alle beperkingen, die al onze    burgers raken
–  geld gereserveerd is, speciaal voor deze corona crisis bedoeld
–  iedere burger van Brunssum en alle ondernemers gebaat zijn bij het    verkrijgen van een extraatje

Verzoekt het college:
–  elk huishouden, middels een nog te ontwikkelen Brunssumkaart, € 25 ter    compensatie aan te bieden en dit bedrag alleen te laten besteden bij de    plaatselijke ondernemers;
–  de kosten van deze compensatie te laten vallen onder het door Brunssum beschikbaar gestelde corona miljoen

En gaat over tot de orde van de dag.

 Namens de fractie
PAK – dhr. G. Ebbinge, raadslid