PAK 2.0. voortvarend aan de slag

Beste lezer,
De afgelopen periode, na de gemeenteraadsverkiezingen, is voor onze partij een heftige tijd geweest wat uiteindelijk heeft geresulteerd in het afscheid van 2 raadsleden en een aantal leden.
De koers die we inzetten naar de toekomst is een bewuste keuze geweest om ons voortreffelijk college en raadswerk van de afgelopen 4 jaar voort te zetten. Daarbij danken we natuurlijk onze wethouders Math en Servie, en uiteraard de raadsfractie, voor wat zij de vorige raadsperiode allemaal gerealiseerd hebben.
Wat er, mede door onze partij, is neergezet kunnen we niet zomaar stoppen en daarom gaan wij door, in een nieuwe coalitie, waarbij de inhoud van ons PAK Visiedocument centraal staat.Wij zijn door de burgers gekozen om onze visie in het bestuur te continueren en waar te maken.Wij hebben het volste vertrouwen in onze nieuwe vertegenwoordiger in het College, onze voorzitter Vérénice Hermans.Daarbij zal zij voor 100% gesteund worden door de raadsfractie, Ger Luit, Stefanie Offermans en ondergetekende. Maar ook heeft onze ‘jonge’ achterban, John, Nuwan, Melanie en Vincent, zich unaniem uitgesproken voor deze steun.En zal zich inzetten in raad en commissies om de PAK gedachtegang voort te zetten. Het is tijd voor vernieuwing en verjonging en dat straalt deze groep ook uit. Zie daarbij bijgaande foto die onlangs is genomen tijdens de kennismakingsavond op het gemeentehuis met de ambtelijke organisatie.
Ook een aantal  leden, zoals Gerrit, Roel, Bert, Henriëtte, Jac en anderen geven aan actief mee te blijven doen in het raads- en commissiewerk.
Dit betekent dat wij met veel enthousiasme als Progressief Akkoord Brunssum doorgaan en, mede door deze verjonging, ambitie genoeg hebben om de toekomst van onze partij te waarborgen.
Op maandag 27 juni zal, in een extra raadsvergadering, het coalitieakkoord besproken worden waarna op woensdag 29 juni om 19 uur het nieuwe College van B&W geïnstalleerd wordt.

Met vriendelijk groeten
Jos H. J Janssen
fractievoorzitter