PAK en de rest van de wereld

OPROEP VOOR EEN POLITIEK ZONDER RACISME

Het Progressief Akkoord zegt NEE tegen racisme

– alle mensen zijn gelijk en krijgen derhalve gelijke kansen;
– discriminatie vanwege gender, huidskleur, godsdienst, cultuur, nationaliteit of etnische

herkomst is niet alleen onaanvaardbaar maar ook onwettig;
– racisme zet mensen tegen elkaar op, zaait verdeeldheid en doet haat ontstaan;
– migranten staan onterecht  bloot staan aan racisme, vernederende opmerkingen, pesterijen en ongelijke kansen;
– samenleven met verschillende culturen leert ons de waarde en beperktheden van elke cultuur, ook de onze, in te zien. Brunssum heeft een historie van diversiteit.

Wij verbinden ons ertoe om alle vormen en uitingen van racisme en discriminatie uit onze gemeente te weren. Niet alleen omdat er een wettelijke grondslag voor bestrijding is. Maar ook omdat het voor ons niet aanvaardbaar is dat mensen in de hoek worden gezet of gediskwalificeerd.

Voorstellen met een discriminerend karakter worden niet gesteund maar te allen tijde strikt afgewezen. Het PAK zal discriminatie en racisme altijd aan de kaak stellen.