PAK en de rest van de wereld

Visie

Het Progressief Akkoord zegt NEE tegen racisme:

Het PAK vindt:

  • dat mensen elkaar als gelijke moeten behandelen en dezelfde kansen verdienen;
  • dat discriminatie vanwege gender, huidskleur, godsdienst, cultuur, nationaliteit of etniciteit niet alleen onaanvaardbaar is, maar ook onwettig;
  • dat racisme mensen tegen elkaar opzet en zorgt voor verdeeldheid en haat;
  • dat samen leven met verschillende culturen ons de waarde en beperktheden leert van elke cultuur;
  • dat Brunssum een historie heeft van diversiteit;
  • dat voorstellen met een discriminerend karakter nooit onze steun kunnen krijgen;
  • dat solidariteit in de plaats van verdeeldheid komt. Dat is ons devies!