PAK Politiek

PAK Politiek

Het PAK heeft naast een bestuurlijke kant voor een politieke kant. Dit is de kant dit de burger voornamelijk ziet. Het PAK levert 1 wethouder, 3 raadsleden en vele commissieleden. Allen zijn vertegenwoordigd in diverse raadscommissies van de gemeenteraad, ook wel commissies genoemd.

De raadscommissies

Onderwerpen die in een raadsvergadering aanbod komen, worden  eerst in een commissievergadering besproken. De vergaderingen van de commissies worden doorgaans gehouden in het gemeentehuis en zijn openbaar. Het vergaderschema vindt u gemakkelijk op de website van de gemeente www.brunssum.nl

het PAK is uiteraard in een aantal van die commissies vertegenwoordigd

Commissie Burgerzaken (BUZA)
Jos Janssen, Melanie Kessels – Beugels, Roel Hendrix

Commissie Middelen
Jos Janssen,  Roel Hendrix, Nuwan Renkens

Commissie Ruimte en Techniek (R&T)
Ger Luit, John Kusters, Vincent Raithel

Commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA)
Ger Luit, Nuwan Renkens, Jac van Nunen

Audit / Rekening commissie
Jos Janssen (voorzitter) en Ger Luit

Plaatsvervangend voorzitter van de Gemeenteraad (bij afwezigheid van burgemeester)
Jos Janssen

Verder participeert

  • Jos Janssen
    • reservelid Algemeen Bestuur ISDBOL 
    • Werkgeverscommissie;
  • Ger Luit
    • Rekenkamercommissie
    • commissie Integriteit