PAK Politiek

PAK Politiek

Het PAK heeft naast een bestuurlijke kant voor een politieke kant. Dit is de kant dit de burger voornamelijk ziet. Het PAK levert 2 wethouders, 4 raadsleden en vele commissieleden. Allen zijn vertegenwoordigd in diverse raadscommissies van de gemeenteraad, ook wel commissies genoemd.

De raadscommissies

Onderwerpen die in een raadsvergadering aanbod komen, worden  eerst in een commissievergadering besproken. De vergaderingen van de commissies worden doorgaans gehouden in het gemeentehuis en zijn openbaar. Het vergaderschema vindt u gemakkelijk op de website van de gemeente www.brunssum.nl

het PAK is uiteraard in een aantal van die commissies vertegenwoordigd

Commissie Burgerzaken (BUZA)
Gerrit Ebbinge, Vérénice Hermans

Commissie Middelen
Jos Janssen, Arend van der Linden

Commissie Ruimte en Techniek (R&T)
Nathalie van der Veer, John Kusters, Bert Vrancken

Commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA)
Ger Luit, Stefanie Offermans, Jac van Nunen

Audit / Rekening commissie
Jos Janssen (voorzitter) en Arend van der Linden

Algemeen Bestuur ISDBol (Sociale Dienst)
Jos Janssen

Verder participeert

 • Jos Janssen
  • in de werkgroep Verbinden die de samenwerking Raad – College – Organisatie – Griffie – Burger moet verbeteren;
  • werkgroep Omgevingswet;
  • werkgroep Bouwcontingenten;
 • Nathalie van der Veer
  • commissie AWACS
  • werkgroep Straatnamen
 • Gerrit Ebbinge
  • werkgroep Accommodatiebeleid
 • Ger Luit
  • Werkgeverscommissie
  • commissie Integriteit