Partij-informatie

Het Progressief Akkoord Brunssum (PAK) is een politieke partij met op dit moment 3 raadszetels in de gemeente Brunssum.

Raadsleden
De raadsleden van het PAK zijn:
Jos Janssen (fractie voorzitter)
Burgerzaken
Middelen
Audit commissie (voorzitter)
Werkgeverscommissie
(reserve) Lid Algemeen Bestuur IsdBol
plv Voorzitter Gemeenteraad

Ger Luit
Ruimte en Techniek
Algemene bestuurlijke aangelegenheden
Audit commissie
Commissie Integriteit
Rekenkamer commissie

De partij zit sinds juni 2022 in de coalitie, samen met Lijst Borger, VVD Brunssum en PvdA Brunssum.
Vérénice Hermans is namens de partij vertegenwoordigd als wethouder in het College van B&W met als portefeuille-inhoud:

  • Brikke Oave, CMWW, Vrijwilligerswerk, IKC, OOGO, Beschermd Wonen, Coördinatie sociaal domein, Dierenwelzijn, AWACS, Milieubeleid, Gehandicaptenbeleid, ICT-DIV, Parkstad IT, Gegevenshuis (alleen AB, geen DB), Muziekschool, Ouderenzorg, WMO, SMO-Raad, RUD (bodem, licht, geluid), Onderwijs, WML en afvalwater, Mijnschade, SES (Onderwijs), Wijkportefeuillehouder Centrum.

Dagelijks bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • voorzitter: John Kusters
  • secretaris: Annie Janssen-Harmse
  • penningmeester: Paul van der Linden
  • Gerrit Ebbinge
  • Henri Spoelstra
  • Melanie Kessels – Beugels
  • Vérénice Hermans

Visiedocument

De visie van het PAK is beschreven in het Visiedocument en is het toetsingskader voor alle inspanningen van het PAK in de gemeente Brunssum.
Klik Visiedocument PAK 2022_2026 voor het meest recente visiedocument.

Lid worden

Wilt u lid worden? Stort dan minimaal € 10,- per jaar op NL92 INGB 0003361160 ten name van:
PAK -PROGRESSIEF AKKOORD BRUNSSUM-

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, kom naar onze openbare fractievergaderingen (zie agenda), mail ons uw vragen, opmerkingen…

Geschiedenis

In 1974 moest er één gemeenschappelijke progressieve lijst aan de verkiezingen meedoen, met daarop leden van de PvdA, D’66, PSP (Pacifistisch Socialistische Partij) en de PPR (Politieke Partij Radicalen). Al vanaf 1970 werd hier naartoe gewerkt.
De PvdA besloot uiteindelijk met een eigen lijst deel te nemen. De andere partijen verenigden zich in het PAK Brunssum (een samenwerkingsverband van PPR, PSP, D’66 en andere progressieven, heette het toen).
Het resultaat van de verkiezingen in 1974: de PvdA kreeg 1586 stemmen (en 3 zetels). 2045 mensen stemden op het PAK. Dit leverde ook 3 zetels op. En deze werden ingenomen door Paul van Betuw (nummer 1 op de lijst), Jo van Goethem en Peter Hendriks.

1974 was de officiële start van het PAK. We zitten dus nu al 35 jaar in de gemeenteraad van Brunssum. En dat kunnen alleen Lijst Borger, CDA, PvdA en VVD ook zeggen.
Al was onze vertegenwoordiging niet altijd even groot. Dit varieert van 1 zetel (na de verkiezingen in 1978 en 1986) tot 5 zetels (na de verkiezingen van 1998).

Klik hier voor de complete partijgeschiedenis.

Klik hier voor Verkiezingsuitslagen algemeen