Raadsvergadering 11 maart

De raadsvergadering van 11 maart was een bijzondere vergadering.
Deze was op een maandag i.p.v. de gebruikelijke dinsdag.
Dit had alles te maken met het 100-jarig bestaan van het oude gemeentehuis. Op 11 maart 1919 vond de eerste raadsvergadering hier plaats.
Er waren ook enkele inwoners uit het geboortejaar 1919 aanwezig, heel uniek!

foto: Foto’s Brunssum

 

 

 

 

In de raadsvergadering van 11 maart stonden er geen politiek zware stukken op de agenda.
Er was slechts één bespreekstuk. Dit betrof de toetsing voor grote duurzame projecten, het zogenaamde Regionale Afwegingskader.
Dit alles in het kader van PALET, het samenwerkingsverband van de Parkstadgemeenten om in 2040 energieneutraal te zijn.
Als iemand Parkstad ergens grote zonneweides of windmolens willen plaatsen, moet er eerst voldaan worden aan deze toets. Er moet o.a. onderzoek zijn gedaan naar effecten op de flora en fauna, geluidsoverlast, landschappelijke aantasting en er moet uiteraard draagvlak zijn bij omwonenden!
Mocht deze toets doorstaan worden, dan is er nog altijd een hele lang weg te gaan.
Dit voorstel onder leiding van PAK-wethouder Math Houben werd unaniem aangenomen.

Aso-wet 
Ook de APV (de belangrijkste regels van de gemeente) is aangepast.
Er zijn wat regels toegevoegd, waaronder de bekende ‘Wet Aanpak Woonoverlast, in de volksmond de ASO-wet. Dit geeft de gemeente meer slagkracht om inwoners die structureel overlast veroorzaken, beter aan te pakken.

Ook mogen grote vrachtwagens niet meer geparkeerd staan in de bebouwde kom.
Veel inwoners klagen hier al jaren over, met name rondom de Prins Hendriklaan.
Deze vrachtwagens bevatten regelmatig ook gevaarlijke stoffen.
Onwenselijk, zo oordeelde de gemeenteraad unaniem.

PAK tegen vliegfunnel
Het bestemmingsplan Rode Beek (het terrein naast I-clean / tegenover Basic-fit Haefland) is goedgekeurd. Het PAK en de SP waren de enige partijen die tegen stemden. Deze tegenstem had alles te maken met de vliegfunnel over dit gebied voor de AWACS. Een vliegfunnel zorgt voor allerlei beperkingen voor het bouwen en voor het makkelijker kappen van bomen.
Wij vinden als PAK dat de AWACS voor een dermate overlast zorgt, dat je andere ontwikkelingen hierin niet moet belemmeren. Wij verwachten van burgers dat men duurzamer gaat leven, maar de meest milieuverontreinigende oude vliegtuigen van de AWACS zouden wel mogen blijven vliegen.

 Nota grondbeleid
Ook werd er ingestemd met de nota grondbeleid. Deze nota bepaald o.a. de prijzen van de grond die in het bezit is van de gemeente.
Deze nota wordt om de vier jaar geactualiseerd. Echter, de vorige nota dateerde nog uit 2009. De vorige coalities hebben in 2013 en 2017 verzuimd dit te actualiseren.

Opheffen bestuurscommissie herindeling
Na een lange strijd kwam een aantal maanden geleden het verlossende woord: Brunssum blijft zelfstandig!
Daarom was het niet meer nodig de bestuurscommissie die vocht voor een zelfstandig Brunssum, in stand te houden. In de commissie zaten Danny Trommelen (PAK), Ger Gerards (BCD) en Rob Dautzenberg (Lijst Borger).

Mocht er weer een dreiging van herindeling komen, kan de commissie heel snel weer opgetuigd worden.