Reactie n.a.v. propagandablad ‘Brunssum vooruit’

Het PAK wil graag reageren op onjuistheden in het propagandablaadje welke vandaag verscheen. Het is uitgegeven door VVD-PvdA-Borger en CDA.
Hierin wordt gesuggereerd dat o.a. het Progressief Akkoord tegen vooruitgang is en tegen miljoenenbesparingen.
Helaas zijn de gegevens niet juist en ontbreekt verdere uitleg.
Op de eerste plaats zijn genoemde bedragen begrotingen. De praktijk leert meestal anders.
Volgens dit propagandablaadje levert de samenwerking met Landgraaf 1,7 miljoen euro aan besparing op. Nogmaals, dit is een begroting.
Bij vele gemeenten die in het verleden op een zelfde wijze zijn gaan samenwerken om kosten te besparen, bleek de werkelijkheid anders.
Een mooi voorbeeld is de gemeente Sittard-Geleen-Born. Het heeft bijna tien jaar geduurd voor er zwarte cijfers werden geschreven. Samenwerkingen kosten in eerste instantie veel geld. En het kost banen.
Ook zou het PAK tegen een besparing zijn van efficiëntere organisatie van gemeentelijke belastingen. De goed functionerende en winstgevende GRBD (samenwerking Brunssum, Landgraaf en Onderbanken) is opgegaan in de BsWG, waarin de meeste Limburgse gemeenten zijn vertegenwoordigd.
het PAK stemde tegen, omdat wij vinden dat een organisatie die goed functioneert en winstgevend is, moet blijven. Tevens zou dit ook banen kosten.
Velen van u hebben inmiddels al de nadelen ondervonden toen u in januari de rekening van de BsWG ontvangen heeft: veel bedragen klopten niet, gegevens waren onjuist en burgers hebben bij ons geklaagd dat men bijvoorbeeld ineens hondenbelasting moest betalen, terwijl men niet eens een hond heeft.
Kortom, het is er niet beter op geworden.
Men suggereert dat het PAK tegen ontwikkelingen is, maar wij hebben toch echt (gedeeltelijk) ingestemd met o.a. het zorgplein, brede maatschappelijke voorzieningen, Nature Wonder World en het nieuwe Lindeplein/Brikke Oave.
Tot slot vinden wij het vreemd dat deze partijen anderen partijen met onjuiste gegevens zwart maken. Ze verwijten immers dat een andere partij in Brunssum dit constant doet.
Het PAK staat voor openheid, juiste gegevens en vooral INHOUD.