Sanering asbestdaken Op gen Hoes

DOOR STEFAN GILLISSEN (Dagblad De Limburger dd 2-1-2021)

In Brunssum is de sanering van asbestdaken in de wijk Op gen Hoes bijna afgerond. Het werd een project van de lange adem waarin veel obstakels overwonnen moesten worden.

Het leek voor de bewoners van Op gen Hoes zo’n mooie kans hun daken op te knappen. De provincie besloot in 2016 te proefdraaien met het saneren van asbest in de Brunssumse wijk. Maar door de manier waarop kwam snel een kink in de kabel. De koppeling van een lening voor inwoners om te saneren – met verplicht investeren in duurzaamheid – bleek een brug te ver. Bewoners bleken ook geen lening te kunnen krijgen omdat ze schulden hadden. Van de 110 huishoudens bleken er welgeteld 17 mee te (kunnen) doen.
De gemeente Brunssum nam het initiatief over en vormde een klankbordgroep. Met huisbezoeken werd een inventarisatie gemaakt van persoonlijke situaties, wensen en ideeën.  „We hebben geleerd dat dit soort projecten valt of staat met communicatie. Iedereen moet betrokken worden, gevraagd worden naar wensen en persoonlijke situatie”, zegt wethouder Math Houben (Progressief AKkoord, Duurzaamheid en Milieubeleid op de foto 2e van links). „We hebben ondersteuning geboden bij aanvragen, ook een gemeentelijke lening aangeboden als een andere lening onmogelijk bleek.”
Dat bleek een gouden combinatie: 76 bewoners deden mee. Al moest voor het project werd afgerond nog behoorlijk wat water door de Maas. „Er bleken plotseling vleermuizen aanwezig, wat voor vertraging zorgde. Ook moest meerdere keren een nieuwe dakdekker worden gezocht.”
De oude daken steken flink af. Wat wel enige zorgen baart. Houben: „Ze zijn veertig jaar oud en tonen gebreken. Dat wil je echt niet. Maar het is toch prachtig dit nu samen af te kunnen sluiten.”