Servie L’Espoir lijsttrekker

Servie L’Espoir – lijsttrekker Progressief Akkoord Brunssum (PAK)

ACTIEF,SOCIAAL EN BETROUWBAAR IN EEN ZELFSTANDIG BRUNSSUM

Op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen van de gemeenteraad.  Servie L’Espoir is tijdens de algemene ledenvergadering van het Progressief Akkoord (PAK) Brunssum lijst 2, unaniem gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Servie L’Espoir wisselt  daarmee van plek met Ger Luit. Net als in 2014 zal Danny Trommelen op plek 3 staan.
Servie voert een kieslijst van 21 enthousiaste mensen aan  onder het motto ‘actief, sociaal en betrouwbaar in een zelfstandig Brunssum’ . Het PAK heeft onlangs de verantwoording genomen, als 2e grootste partij van Brunssum, om Brunssum zelfstandig te houden en te besturen en wil dit de komende bestuursperiode van 4 jaar continueren.
Visie document 2018 – 2022

Inzet van de verkiezingen is allereerst een zelfstandig Brunssum. De leefbaarheid, veiligheid  en betaalbaarheid zal door herindeling eerder afnemen dan toenemen.  Het PAK zal zich daarom met woord en daad inzetten voor een zelfstandig, sociaal Brunssum met een goed bestuur dat de burger centraal stelt en niet het pluche of projecten.