Starterslening regeling verlengd

Al een aantal jaar zijn er vele gemeenten die, met steun van de provincie, een zogenaamde starterslening aanbieden. Dit is een lening die je kunt krijgen bovenop je hypotheek als je je eerste huis gaat kopen.
Met de regeling willen gemeenten er voor zorgen dat starters makkelijker een huis kunnen kopen en de doorstroom op de woningmarkt blijft.
Voor veel gemeenten kun je maximaal een extra bedrag lenen van € 37.000,- en een maximale koopsom van € 173.000,-.
Voorbeeld: stel, het huis kost € 150.000, maar met jouw inkomen kun je maximaal € 135.000 lenen. Dan kun je de aanvullende € 15.000 vanuit de starterslening financieren. De eerste drie jaar betaal je over de starterslening van € 15.000 geen rente en aflossing.

De provincie heeft extra subsidie toegekend om de bedragen te kunnen verhogen. Gemeenten moeten dan ook extra geld gaan lenen aan starters.
Voor Brunssum zou dit betekenen dat een starter € 45.000 extra zou kunnen lenen. Ook het koopbedrag voor het huis zou omhoog gaan naar € 225.000,-

Het college vindt dit echter onverstandig en heeft het voorstel gedaan om de bestaande regeling te handhaven. Enerzijds omdat bij het ophogen van het bedrag schulden alleen maar oplopen, anderzijds omdat in Brunssum meer dan de helft van de woningen die te koop staan al onder de € 173.000 euro zijn.