Startnotitie circulaire economie

Stemverklaring door raadslid Jos Janssen in de raadsvergadering van 15 december 2020

Het Progressief Akkoord staat achter deze startnotitie en juicht het zelfs toe. Circulaire economie, het zo weinig mogelijk gebruiken van grondstoffen en het opnieuw gebruiken van restanten, dmv recycling, is een ideaal scenario waardoor rest overschotten sterk zullen verminderen. Onze gemeentelijke ambitie is dat er in 2050 géén afval meer zal zijn! Een ambitie die ons wel aanspreekt hoewel het lijkt op non-fictie of is het science fictie? Een nobel doel om na te streven. Wij zeggen dan ook akkoord tegen deze starnotitie en wachten op het nu te ontwikkelen visie en beleid om deze ambitie te halen.