Subsidie Kerst vier je samen

In 2016 startte de gemeente het evenement ‘Kerst vier je samen’ op het Lindeplein. Hieraan was drie jaar lang een subsidie van 30.000 euro per jaar verbonden, met de afspraak dat de stichting die dit organiseert vanaf 2019 zelf de broek moest kunnen ophouden.
Mede door een veel duurdere programmering lukte dit niet.

In 2019 was er daardoor al een hele discussie in de gemeenteraad waarna uiteindelijk werd besloten toch nog opnieuw eenmalig een subsidie te geven met een verhoogd bedrag van € 50.000,-

Het college besloot dit jaar dit bedrag te verlagen naar € 35.000,- . Een bedrag dat is gebaseerd op de kosten zonder dure artiesten en andere uitbreidingen.

De meeste leden van de oppositiepartijen waren het hier niet mee eens, wat begrijpelijk is. Immers, een aantal raadsleden is direct, dan wel indirect betrokken bij de organisatie. Belangenverstrengeling ten top.
Zij wilden de subsidie van € 50.000,- handhaven.

De coalitiepartijen gingen hier niet mee akkoord en dus zal er een subsidie toegekend worden van € 35.000 aan de partij die dit wil organiseren. Dat hoeft niet de bestaande organisatie te zijn.

In verband met corona is het overigens nog niet duidelijk of het evenement doorgang kan en mag vinden.