Terugkoppeling en voortzetting coalitievorming Brunssum

Beste mensen, graag willen wij u informeren over de LOGO PAK 2022voortgang van een te vormen bestuurscoalitie in Brunssum. Een coalitie is een samenwerking tussen partijen om de meerderheid in de gemeenteraad te verkrijgen en zo een betrouwbaar bestuur van Brunssum te zijn. De stem van de kiezer is daarin leidend. U als burger heeft het PAK tot winnaar gemaakt van de verkiezingen.

 

Vanuit de rol als grootste partij, heeft het PAK de eerste stappen gezet om tot een coalitie te komen. De partijen die geen samenwerking aangaan, gaan dan voor een rol in de oppositie in de gemeenteraad van Brunssum.

Afgelopen anderhalve week hebben we oriëntatiegesprekken gevoerd met alle raadspartijen in Brunssum. Dit om de verkiezingsuitslag te duiden; speerpunten uit te spreken; zo ook bespreekpunten duidelijk te krijgen en ruimte te geven voor het uitspreken van een coalitie wens.

Dit proces is vastgelegd in verslagen, geaccordeerd en onderling uitgewisseld tussen de partijen.

Een vervolg op dit proces van PAK is het inzetten van een informateur om juist een verdiepingsslag te maken in de (vervolg)gesprekken; om mee te kijken naar een mogelijke andere variant dan de opties die er nu zijn; maar vooral om gericht met de inhoud aan de slag te gaan voor u als burger!

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en willen u danken voor al uw steun en vertrouwen in ons.