Uit de raadsvergadering van 28 september

de belangrijkste items:

2e bestuursrapportage 2021. Hierin geeft het college van B&W aan wat de inkomsten en uitgaven zijn van de Gemeente Brunssum in 2021 en komen ze overeen met de begroting van 2021. In de 1e bestuursrapportage (van januari – maart) was er een overschot van € 500.000. In deze 2e bestuursrapportage (van april tot en met juli) blijkt er een tekort van €175.000 te zijn. Uiteindelijk blijkt dus nu dat wij dus een overschot op de begroting hebben van €375.000 euro (500.000 – 175.000), en ziet de financiële situatie van Brunssum in 2021 er goed uit. Tot nu toe althans. Voor onze woordmelding in de raad klik op de volgende link: Raad 28 sept woordmelding PAK 2e berap

Meerjarig onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR)
. Onderhoud van wegen, straten, pleinen etc, zeg maar alles wat in de openbare ruimte van de gemeente is, dient goed onderhouden te zijn. Daarvoor is nu een nieuw plan gemaakt en vastgesteld in de raad, geldig van 2022 tot 2025. Extra aandacht en discussie was er over het onderhoud van de wijkspeeltuintjes en speelplekken. Dus niet de grote speeltuinen, want die vallen hier niet onder. We hebben besloten in de raad dat dit onderhoud op een goed niveau dient te gebeuren (het zogenaamde B niveau) geldend voor geheel Brunssum. Dus niet alleen voor het centrum maar voor alle wijken.
Voor wat betreft de speelplekken zal in samenwerking met de Buurtnetwerken (voorheen de Wijkteams) een apart voorstel naar de raad komen. We hebben als PAK gevraagd, via een amendement, om de onderliggende nota’s van dit plan, zoals het groenstructuurplan en de openbare verlichting, actueel te maken. Voor onze woordmelding in de raad klik op de volgende link: Raad 28 sept woordmelding MOP-OR .

Cofinanciering volkshuisvestingsfonds. Brunssum heeft vanuit dit landelijke fonds 11 miljoen euro gekregen. Dat is een mooi succes wat een compliment waard is. Men is voornemens om de wijken Schuttersveld en de Lemmender fors te renoveren. Daarbij zullen wij zelf, vanuit onze reserve, 4 miljoen toevoegen. Allereerst zal er uiteraard een ontwikkelingsplan gemaakt worden en zullen alle belanghebbenden, zoals de bewoners van de wijken, optimaal geïnformeerd worden voordat er daadwerkelijk aan de slag gegaan kan worden.

Plannen liggen er om op de plekken Raadhuisstraat, waar de Brunahal en de MAVO Johannes XXIII heeft gestaan, en op de hoek Dorpstraat-Prins Hendriklaan, nieuwbouw te starten met huur appartementen en woningen. Ook hiervoor heeft de raad unaniem goedkeuring gegeven.

tot zover