Uitreiking Pak ‘Paul van Betuw Vrijwilligers’prijs aan Stichting Nienoo

foto: Hans vd Haijden

Op 4 november werd de jaarlijkse ‘Pak Paul van Betuw vrijwilligersprijs’ uitgereikt aan de Stichting Nienoo. De prijs werd overhandigd door mw Els Buijsers, weduwe van Paul van Betuw, in samenwerking met onze wethouder Vérénice Hermans. De Stichting Nienoo verdient deze prijs vanwege hun inzet om kinderen uit gezinnen, die het niet breed hebben, met een activiteit een onvergetelijke dag bezorgen. Kijk voor meer informatie op www.nienoo.nl 
Naast een oorkonde werd een cheque van € 350 overhandigd, te besteden t.b.v. hun doelstelling, plus een toezegging van 20 uur vrijwilligerswerk door PAK leden.