Vérénice Hermans voorzitter PAK per 1-1-2020

Met ingang van 1-1-2020 is ons commissielid Burgerzaken, Vérénice Hermans, bestuursvoorzitter van het Progressief AKkoord geworden. Zij heeft de voorzittershamer overgenomen van dhr G.Ebbinge, die op zijn beurt is toegetreden tot de gemeenteraad. We wensen Vérénice veel succes en wijsheid toe in deze belangrijke functie.