Vergaderdata

Vergaderdata Openbare fractievergaderingen van het PAK in 2022

donderdag 14 april 2022 vanaf 19.30 uur in café Rumpenerbeemden

woensdag 25 mei 2022 vanaf 19.30 uur in café De Burcht