Vergaderdata

Vergaderdata Openbare fractievergaderingen van het PAK in 2021

Vanwege het Corona beleid ondervindt onze partij last van het openbaar vergaderen. Dat is tot nader order niet mogelijk. Wel mogelijk is om dit via video te doen onder het programma ZOOM. De partijfractie zal een uitnodiging publiceren aan leden en andere geïnteresseerden. Heeft u een PC, laptop of tablet met internet verbinding en webcam? Dan kunt u onze openbare fractievergaderingen volgen door aan te loggen. Daartoe hoeft u alleen het gratis programma ZOOM te downloaden en te installeren. Op het moment dat er een fractievergadering komt sturen wij 1 dag vooraf een persoonlijke inloglink via mail.

Bent u gïnteresseerd in het volgen van onze openbare fractievergadering digitaal? Meldt u dan aan via het mailadres info@pak-brunssum.nl

De eerstvolgende openbare fractievergadering staat gepland voor donderdag 20 mei 2021 a.s. vanaf 19.30 uur.