Vergaderdata

Vergaderdata Openbare fractievergaderingen van het PAK in 2024

donderdag 30 mei vanaf 19.30 u. in Noorderhuis, de Gasperistraat 3, Brunssum-Noord