Vergaderdata

Vergaderdata Openbare fractievergaderingen van het PAK in 2022

donderdag 22 september 2022 in Noorderhuis, de Gasperistraat, Brunssum-Noord

woensdag 25 mei 2022 vanaf 19.30 uur in café De Burcht

donderdag 14 april 2022 vanaf 19.30 uur in café Rumpenerbeemden