Vergaderdata

Vergaderdata Openbare fractievergaderingen van het PAK in 2023

donderdag 2 november vanaf 19.30 u. in Noorderhuis, de Gasperistraat 3, Brunssum-Noord