Vergaderdata

Vergaderdata Openbare fractievergaderingen van het PAK in 2019

Onder het motto: ‘het PAK komt naar u toe’ zullen de fractievergaderingen in 2019 op diverse plekken gehouden worden. De vergadering vindt plaats op de donderdag vóór de raadsvergadering de dinsdag daarop volgend en start telkenmale om 19.30 uur.
In het eerste uur krijgt men de gelegenheid vragen te stellen over items die op dat moment spelen waarop de aanwezige raadsleden zullen reageren.
Het 2e uur van de vergadering zal in het teken staan van de eerstvolgende raadsvergadering.

2019 – wat betreft de locatie volg de aankondigingen in de pers

12 september – Café Hofland (Treebeek)
17 oktober – Café Rumpenerbeemden (Sporthal)
7 november
5 december (onder voorbehoud ivm Sinterklaas)

Andere belangrijke data:

20 maart 2019 – Provinciale Statenverkiezingen
31 oktober – leden jaarvergadering PAK bij La Plaza
12 november 2019 – Raadsvergadering Begroting 2020 – de gehele dag vanaf 09.30 uur