Vergroen uw tuin!

Tijdens deze warme dagen is de term ‘hitte eiland’ vaak in het nieuws gekomen. In steden is het nog warmer dan op het platteland. Doordat onze steden steeds meer verstenen. Minder groen, meer stenen.
Ook in steeds meer (voor)tuinen wordt het groen verruild voor tegels.
Er komt steeds meer het besef dat het juist andersom moet zijn. Er moet meer groen in de steden. Verstening versterkt namelijk het stedelijke hitte-eiland-effect.Ook zorgt verstening dat de doorlaatbaarheid van de bodem voor water minder goed mogelijk is.
Verder heeft verstening heeft een negatief effect op de luchtkwaliteit en zorgt voor het verminderd vasthouden van een deel van het winterse neerslagoverschot door
planten.
Verstening vermindert de ruimte voor biodiversiteit; afname van leefgebied van onder meer de bijen, deze zijn weer cruciaal voor onze voedselvoorziening, omdat de meeste van onze eetbare gewassen afhankelijk zijn van bestuiving.

In de raadsvergadering van 25 juni diende de PvdA een voorstel in om ons voor een paar duizend euro aan te sluiten bij een landelijke organisatie die onze burgers hier op attendeert.

Wij als PAK vinden dat jammer van het geld en denken dat we de burger zelf hier ook heel goed mee kunnen bereiken!
De meerderheid van de raad was het eens met het PAK.