Vertrouwenspersoon/ Gedragscode/ Klachtenregeling

Kennispunt stelt vertrouwenspersoon info@lokalepolitiekepartijen.nl  

Vanaf 2023 kun je als lokale partij gebruikmaken van de diensten van een vertrouwenspersoon van het Kennispunt. Voorwaarde voor deelname is dat je partij een gedragscode en een klachtenregeling heeft.
Het Pak heeft 2 contactpersonen binnen hun gelederen.
Contact leggen en info via het Secretariaat tel. 06 46959929.
Hun rol is om laagdrempelig op te treden als tussenpersoon voor alle mogelijke zaken op gebied van vertrouwen en dilemma’s.
Voor extra informatie: kijk ook op de website Externe vertrouwenspersonen – Kennispunt lokale politieke partijen

Basisgedragscode
Deze basisgedragscode voor lokale partijen heeft als doel om bij te dragen aan een veilige omgeving voor iedereen die in de betreffende partij actief is of bij de partij betrokken is.
De code geldt voor iedereen in de partij: voor bestuurders en volksvertegenwoordigers, voor leden en medewerkers.
De code beschrijft de gewenste omgangsvormen in de partij en wat de partij verstaat onder ongewenste omgangsvormen/ongewenst gedrag.
Basisgedragscode

Klachtenregeling
Ondanks dat de partij een veilige en respectvolle sfeer nastreeft, kan het toch zijn dat leden of vrijwilligers in de partij met ongewenst gedrag te maken krijgen. In de klachtenregeling* staat waar zij daarvan melding kunnen doen en welke stappen er vervolgens worden gezet. Lees verder via onderstaande link
Klachtenregeling