Verzoek PAK voor meer veiligheid afgewezen

Tijdens de begrotingsvergadering stelde het PAK voor om extra geld ter beschikking te stellen om een extra BOA in dienst te nemen. Een extra BOA op straat betekent meer oren en ogen in de wijk. Het moet de veiligheid en het veiligheidsgevoel bij onze burgers vergroten.
Daarnaast stelde het PAK voor om de bezuiniging op de bibliotheek terug te draaien.

Helaas haalde beide voorstellen geen meerderheid.

De voorstellen zouden gezamenlijk 100.000 euro kosten. Dit wilde wij dekken door het afschaffen van een voorgestelde projectleider voor Nature Wonder World, het mogelijk pretpark op de Oostflank.
Het PAK is van mening dat een projectleider pas nut heeft, als het doorgaan van het pretpark definitief is. Daarnaast vinden wij dat een gemeente deze niet moet financieren, maar het Consortium die het park wilt bouwen.