Voorjaarsnota, een nota zonder perspectief

In een marathonvergadering (9.30 uur – 23.30 uur) op dinsdag 11 juli is o.a. de perspectiefnota, in de politiek nog altijd de voorjaarsnota genoemd, besproken.

De perspectiefnota is eigenlijk een voorloper op de begroting voor het komend jaar. Die begroting komt altijd in november aan bod.
In de perspectiefnota geef je al aan welke richting je uit wilt en wordt al deels geld verdeeld, mits de nota wordt aangenomen.

Deze perspectiefnota was, net als voorgaande jaren, eigenlijk een nota zonder perspectief. Het was niets anders dan wat potjes vullen, zonder achterliggende plannen. Zonder een rode draad in het geheel. Er zat geen gedachte achter. Iedere wethouder probeert gewoon zoveel mogelijk geld te graaien voor zijn portefeuilles.
De nota werd dan ook niet aangenomen.